Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Thác Hồ 11D16

Mã: 22suiseki11D16 Danh mục:

Kích thước: Ngang 11cm, Cao 15cm, Dày 5cm
Chất liệu : Bazan