Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Ruộng Bậc Thang

Kích thước: cao 3cm, ngang 5cm, dài 7cm
Chất liệu : Đá suối.

Mã: SMV34 Danh mục: