Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Ruộng bậc thang 11C16

Mã: 26suiseki11C16 Danh mục:

Kích thước: Ngang 7cm, Cao 3.5cm, Dày 3cm
Chất liệu : Caxedon