Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Phong cảnh hữu tình 11C16

Mã: 28suiseki11C16 Danh mục:

Kích thước: Ngang 19cm, Cao 13cm, Dày 8cm
Chất liệu : Gniess