Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Phong cảnh 6A176

Kích thước: Ngang 24cm, Cao 12cm, Sâu 6cm

Chất liệu : Gniess