Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Phong cảnh 6A1713

Kích thước: Ngang 15cm, Cao 22cm, Sâu 8cm

Chất liệu : Gniess