Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Phong cảnh

Mã: 3SVV11B164 Danh mục:

Kích thước: Ngang 17cm x cao 15cm x sâu5cm
Chất đá: Gờ nai