Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh phong cảnh – 2SMV11A162

Mã: 2SMV11A162 Danh mục:

Kích thước: Dài 8cm, Cao 6.5cm, Dày 3.5cm
Chất liệu : Gniess