Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Phong cảnh 12A16

Mã: 12suiseki12A16 Danh mục:

Kích thước: Ngang 17cm, Cao 16cm, Sâu 8cm
Chất liệu : Gniess