Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Ông Thọ 6A1712

Kích thước: Ngang 13cm, Cao 26cm, Sâu 10cm

Chất liệu : Basalt