Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi xâm thực 12A162

Mã: 9suiseki12A16 Danh mục:

Kích thước: Ngang 27cm, Cao 19cm, Sâu 15cm
Chất liệu : Đá Duy Trung