Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi Thác Caxedon

Mã: 24SHV11B15 Danh mục:

Kích thước: Dài 18cm, Cao 14cm, Dày 6cm
Chất liệu : Caxedon