Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi Lõm 11D16

Mã: 29suiseki11D16 Danh mục:

Kích thước: Dài 18cm, Cao 6cm, Dày 6.5cm
Chất liệu : Bazan