Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi hồ 2B175

Kích thước: Ngang 16cm, Cao 5cm, Sâu 9cm

Chất liệu : Duy Trung