Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi Hồ Thác dựng

Mã: 1SHV3D16 Danh mục:

Kích thước: cao 22cm, ngang 18cm, dày 14cm
Chất liệu : Basalt