Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi hồ 1A195

Kích thước: Ngang 26cm, Cao 12cm, Sâu 12cm

Chất liệu : Basalt 

Nguồn gốc: Khánh Vĩnh Khánh Hòa, Viet Nam