Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi Hai Đỉnh

Mã: 11suiseki11D16 Danh mục:

Kích thước: Ngang 29cm, Cao 14cm, Dày 11.5cm
Chất liệu : Basalt