Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi dài 7B179(A)

Kích thước: Dài 17cm, Cao 4.5cm, Dày 5cm

Chất liệu : Basalt