Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi cong

Mã: 8SHV10B16 Danh mục:

Kích thước: Dài 15cm, Cao 5cm, Dày 5,5cm
Chất liệu : Basalt