Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi Bình nguyên 7B1925

Kích thước: Ngang 16 cm, Cao  9,5 cm, Sâu  5 cm

Chất liệu : Basalt 

Nguồn gốc: Đại Bình Lâm Đồng, Viet Nam