Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi Bình nguyên 6A1812

Kích thước: Ngang 17cm, Cao 7cm, Sâu 7cm

Chất liệu : Basalt

Nguồn gốc: Đại Bình, Việt Nam