Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh núi bậc thang 2B1712

Kích thước: Ngang 7cm, Cao 2cm, Sâu 3.5cm

Chất liệu : Chalcedonyx