Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi ba đỉnh 12A16

Mã: 6suiseki12A16 Danh mục:

Kích thước: Ngang 20cm, Cao 7cm, Sâu 9cm
Chất liệu : Bazan