Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi 9A1716

Kích thước: Dài 27cm, Cao 12cm, Dày 06cm

Chất liệu : Bazan.