Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi Bằng

Mã: 10suiseki11D16 Danh mục:

Kích thước: Ngang 27cm, Cao 8cm, Dày 12cm
Chất liệu : Basalt