Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi 8B1913

Kích thước: Ngang 36 cm, Cao  14 cm, Sâu  17 cm

Chất liệu : Basalt 

Nguồn gốc: Đại Bình, Lâm Đồng, Viet Nam