Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi 8A185

Kích thước: Ngang 13cm, Cao 15cm, Sâu 8cm

Chất liệu : Basalt 

Nguồn gốc: Lâm Đồng, Viet Nam