Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi Gợn

Mã: 9suiseki11D16 Danh mục:

Kích thước: Ngang 30cm, Cao 7cm, Dày 13cm
Chất liệu : Basalt