Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi 7B1818

Kích thước: Ngang 7cm, Cao 5cm, Sâu 5cm

Nguồn gốc: Duy Trung, Viet Nam