Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi 6A1911

Kích thước: Ngang 23 cm, Cao  9 cm, Sâu  7 cm

Nguồn gốc: Duy Xuyên Quảng Nam, Viet Nam