Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi 6A1910

Kích thước: Ngang 33 cm, Cao  11 cm, Sâu  9 cm

Nguồn gốc: Duy Xuyên Quảng Nam, Viet Nam