Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi 6A1716

Kích thước: Ngang 33cm, Cao 10cm, Sâu 18cm

Chất liệu : Basalt