Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Hoàng sơn

Mã: 6suiseki11D16 Danh mục:

Kích thước: Ngang 30cm, Cao 18cm, Dày 17cm
Chất liệu : Basalt