Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi 5A179

Kích thước: Ngang 35cm, Cao 8cm, Sâu 12cm

Chất liệu : Basalt