Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi 4A172

Kích thước: Dài 29cm, Cao 15cm, Dày 15cm

Chất liệu : Bazan