Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi 3B175

Kích thước: Dài 15.5cm, Cao 7cm, Dày 4cm

Chất liệu : Bazan

Nguồn gốc: Sông Đại Bình, Tỉnh Lâm Đồng,  Việt Nam.