Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi Hổ phục

Mã: 3suiseki11D16 Danh mục:

Kích thước: Dài 23 cm, Cao 11cm, Rộng 18cm
Chất liệu : Basalt