Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi 2A1910

Kích thước: Ngang 19cm, Cao 12cm, Sâu 9cm

Nguồn gốc: Furuya, Nhật bản