Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi Thác Trường Sơn

Mã: 21SHV11B165B Danh mục:

Kích thước: Dài 25cm, Cao 10cm, Dày 8cm
Chất liệu : Basalt