Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Lương Sơn

Mã: 1suiseki11D16 Danh mục:

Kích thước: Ngang 18cm, Cao 14cm, Dày 9cm
Chất liệu : Basalt