Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi 1A1911

Kích thước: Ngang 19cm, Cao 9cm, Sâu 11cm

Chất liệu : Basalt 

Nguồn gốc: Đại Bình Lâm Đồng, Việt Nam