Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi 12A161

Mã: 5suiseki12A16 Danh mục:

Kích thước: Ngang 27cm, Cao 9cm, Sâu 20cm
Chất liệu : Bazan