Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi 11C167

Mã: 27suiseki11C16 Danh mục:

Kích thước: Ngang 8cm, Cao 5.5cm, Dày 5cm
Chất liệu : Caxedon