Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi

Mã: 2SVV11B162 Danh mục:

Kích thước: Ngang 17cm, Cao 12cm, Dày 7cm
Chất liệu : Gniess