Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Nhà tranh – 6SM11A16

Mã: 6SM11A16 Danh mục:

Kích thước: Dài 5cm, Cao 4cm, Dày 2.5cm
Chất liệu : Basalt