Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Nhà 9B1817

Kích thước: Ngang 18cm, Cao 11cm, Sâu 9cm

Nguồn gốc: Lâm Đồng , Viet Nam