Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Người 1B1711

Mã: suiseki1711 Danh mục:

Kích thước: Ngang 1.2cm, Cao 3cm, Sâu 1cm

Chất liệu : Gniess