Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Người 1A175

Mã: suiseki1A175 Danh mục:

Kích thước: Ngang 3cm, Cao 16cm, Sâu 4.5cm
Chất liệu : Basalt