Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Người 11A1926

Kích thước: Ngang 3 cm, Cao  6.5 cm, Sâu  2 cm

Chất liệu : Caxedon

Nguồn gốc: Đại Bình, Lâm Đồng, Viet Nam