Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh nghệ thuật Xói Mòn(A)

Kích thước: Dài 7,5cm, Cao 6cm, Dày 3cm
Chất liệu : Basalt